Letní univerzita katedry energetiky VŠB-TU Ostrava

Přednášky z oblasti klíčových aspektů využití uranu: radioaktivita a účinky ionizujícího záření, provoz jaderné elektrárny, jaderný palivový cyklus, environmentální aspekty jaderné energetiky a jaderné havárie a využití uranu ve vojenství a v mezinárodní politice. Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc  .

Stránky

Subscribe to cenen RSS